Lista zadań do wykonania na zajęciach informatyka w roku szkolnym 2018/2019

Ćwiczenie 1 - Wykorzystanie narzędzi formatowania tekstu w MS Word (powtórzenie umiejętności). pobierz
   
   Ćwiczenie 2 - Korespondencja seryjna w MS Word  pobierz
   
    Ćwiczenie 3 - Tworzenie prezentacji w Power Point   pobierz

   Ćwiczenie 4 - Kalkulacja kosztów zużycia energii - MS Excel    pobierz

   Ćwiczenie 5 - Kalkulacja zysków i strat - MS Excel  pobierz

    Ćwiczenie 6 - Analiza kursów walut, prezentacja danych na wykresie   pobierz